Primăria Municipiului Oradea

Profil Client

Primăria Municipiului Oradea (www.oradea.ro), ca autoritate publică locală, a luat ființă în anul 1870. Primăria municipiului este instituția publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire, efectiv, hotărârile Consiliului Local și soluționează problemele curente ale celor 196.367 locuitori, ce locuiesc pe un teritoriu de 116,10 kmp. Aparatul administrativ include un număr de 3 servicii, 4 birouri, 4 compartimente și  6 direcții.