Termeni și condiții

1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului ingr.ro, denumit în continuare site-ul, de către vizitatorii acestuia. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

2. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor INTERGRAPH (denumit în continuare INTERGRAPH). INTERGRAPH nu va acorda nicio garanție referitoare la:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel INTERGRAPH nu poate fi responsabila pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

2. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de INTERGRAPH sau de afiliații săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către INTERGRAPH ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate INTERGRAPH. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea INTERGRAPH sau a afiliațiilor săi. INTERGRAPH va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

3. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului Site-ului este de a pune la dispoziția utilizatorilor săi mijloacele necesare identificării produselor dorite și achizitionării acestora. INTERGRAPH nu poate garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori. Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze INTERGRAPH printr-unul din mijloacele de contact prezente pe acest Site, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

4. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majora a INTERGRAPH, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe Site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea INTERGRAPH nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

INTERGRAPH se angajează să nu dezvaluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. INTERGRAPH nu va transmite nici unui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.ingr.ro conform prezentului document.

5. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice INTERGRAPH are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este legat de activitățile de marketing. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail către departamentul de marketing (office@ingr.ro). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Când vizitați site-ul web al INTERGRAPH serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.

Când prin intermediul prezentului Site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile INTERGRAPH, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătura cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

6. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către INTERGRAPH în scop de analiză de marketing și administrare bază de date clienți (consumatori), inclusiv pentru asistență clienți, precum și pentru a vă putea informa despre noile produse și servicii ale companiei noastre. INTERGRAPH se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.

7. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

 • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
 • să mențineți și să înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem, cât și orice sistem sau informație;
 • să publicați material cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

In caz de nerespectare a acestor condiții, INTERGRAPH și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală

8. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează Site-ul și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date și informații personale de către INTERGRAPH, în vederea efectuării de studii de piață;
 • transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct;
 • soluționarea de către INTERGRAPH a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina "Contact" din site);
 • alte activități întreprinse de INTERGRAPH și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

INTERGRAPH va păstra confidențialitatea acestor informații. INTERGRAPH nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.

9. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.ingr.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către INTERGRAPH prin acest sistem asupra drepturilor lor. La cererea scrisă a persoanelor a căror date sunt prelucrate sau urmează a fi prelucrate, datată și semnată, expediată pe adresa Str. Puțul lui Zamfir, Nr. 22-24, 011683, Sector 1, București, se obligă:

 • să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale.
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pe lângă termenii și condițiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că INTERGRAPH poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: office@ingr.ro.

10. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. "Termenii și Condițiile" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și INTERGRAPH în privința utilizării site-ului www.ingr.ro. INTERGRAPH își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa office@ingr.ro.

Copyright INTERGRAPH
Toate drepturile rezervate