Politica de confidențialitate a datelor

Această politică de confidențialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătura cu aceste prelucrări, precum și modul în care vă vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare.

Intergraph Computer Services SRL, cu sediul în strada Str. Puțul lui Zamfir, nr.22-24, et.1, ap.3, et.3, ap.5, sector 1, București prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • Prelucrarea în mod legal și transparent;

 • Procesarea în scopuri determinate și legitime;

 • Asigurarea securității adecvate, inclusiv protecția împotriva: prelucrării neautorizate sau ilegale, deteriorării accidentale sau pierderii.

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 • Detalii personale pe care le furnizați în mod direct: nume și prenume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, număr de fax, numele companiei unde lucrați, funcția etc;

 • Detalii personale furnizate necesare încheierii și derulării contractului de colaborare cu Intergraph Computer Services;

 • Putem procesa informații pe care le primim de la dvs., cum ar fi: ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau un alt canal de comunicare al Intergraph Computer Services;

 • Materiale foto-video ca urmare a participării la unul dintre evenimentele organizate de Intergraph Computer Services sau ca partener;

 • CV-ul sau alte documente necesare procesului de recrutare și selecție, parteneriate;

 • Date obținute de la terți colaboratori/parteneri.

Scopurile procesării

 • Ofertare, administrare și derularea contractelor (inclusiv înnoirea sau prelungirea acestora) în vederea furnizării serviciilor și produselor noastre;

 • Ofertare, administrare și derularea contractelor (inclusiv înnoirea sau prelungirea acestora) în vederea organizărilor de evenimente sau alte activități specifice;

 • Îndeplinirea obligațiilor legale;

 • Gestiunea relațiilor cu clienți/parteneri și pentru suport tehnic sau de specialitate;

 • Furnizarea de comunicări de business despre serviciile, tehnologiilor/produse, activitățile sau evenimentele care consideram care pot fi de interes pentru dvs.;

 • Îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor/produselor oferite, promovarea produselor și a evenimentelor care pot fi de interes pentru dvs.;

 • Marketing direct și analize de marketing.

Temeiul Legal al Procesării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, după caz, pe baza:

 • Interesului legitim de desfășurare al activității comerciale Intergraph Computer Services;

 • Îndeplinirea obligațiilor legale;

 • Ofertarea, executarea, administrarea, prelungirea/înnoirea unui contract;

 • Consimțământului exprimat.

Transferul datelor cu caracter personal

Intergraph Computer Services SRL își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor entități neautorizate, cu excepția:

 • împuterniciților și partenerilor contractuali ai Intergraph Computer Services

 • autoritățile/instituțiile statului conform obligațiilor legale

 • entități asociate și alți parteneri de afaceri în vederea desfășurării activității comerciale Intergraph Computer Services

 • oricare altă persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

 • agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură serviciile noastre operaționale (servicii curierat, servicii hoteliere etc)

 • furnizorii de servicii digitale cu care colaborăm, aflați în conformitate cu normele GDPR (Mailchimp, Google Analytics, Facebook, LinkedIn etc.)

 NU am vândut niciodată și nu vom vinde niciodată datele dvs. niciunui terț.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Păstram datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata contractuală până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale.

 • 30 ani – materiale foto-video ca urmare a participării la unul dintre evenimentele organizate de Intergraph Computer Services sau ca partener.

 • 5-10 ani de la data încetării relației contractuale pentru datele cu caracter personal incluse în alte documente fiscale/financiare referitoare la contract (în conformitate cu cerințele legale)

 • Pentru scop de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră.

Drepturi privind datele cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), iar dumneavoastră beneficiați de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa Ofițerului cu Protecția Datelor pe e-mail: dpo@ingr.ro