Glosar

Aplicație geospațială

Un set de funcții informatice, alăturate pentru a îndeplini un obiectiv funcțional legat de informații geospațiale.

Baza de date geospațiale

Un set sau mai multe de date geospațiale structurate, administrate și stocate ca un întreg și în general asociate cu o aplicație software care le actualizează și identifică. O baza de date geospațiale include date despre locațiile spațiale și formele caracteristicilor geografice înregistrate sub formă de puncte, arii, pixeli, celule tip rețea sau de tip TIN, precum și atributele acestora.

Captura datelor

Orice operație care are ca rezultat conversia datelor de tip GIS într-o formă care poate fi citită de un computer. Datele geografice pot fi capturate prin descărcare directă într-o formă GIS, cum este cazul operațiunilor de detectare la distanță sau a datelor GPS sau pot fi scanate, digitizate ori introduse manual din hărți de hârtie sau fotografii.

Compatibilitatea soluției

Gradul în care o soluție nou implementată se poate folosi de resursele existente (hardware, software și datele în forma existentă).

Componente IT

Obiectele software (licențe, upgrade-uri etc.) și hardware (computere, imprimante etc.) necesare pentru exploatarea soluției.

Date geospațiale

Informații care au printre atribute și o componentă legată de locație.

Documentație

Toate informațiile furnizate beneficiarului în formă scrisă sau electronică structurată, legate de felul în care se exploatează soluția.

Georeferențiere

Asocierea datelor geografice cu un sistem cunoscut de coordoonate, astfel încât acestea să poate fi vizualizate, identificate și analizate în raport cu alte date geografice. Georeferențierea poate include deplasarea, rotația, deformarea și în unele cazuri distorsionarea, ștergerea sau ortorectificarea datelor.

Geospatial Consortium

Este un grup de comunități locale ale căror eforturi sunt îndreptate în direcția dezvoltării de soluții eficiente pentru sisteme geospațiale și tehnologiile asociate. Astfel de organizații constau în orașe și alte localități care doresc să inoveze formele tradiționale de sisteme informatice ale comunității. În România, o instituție similară a fost fondată la Oradea sub numele de Consorțiul Geospațial.

Cel mai mare și mai activ este Open Geospatial Consortium, un consorțiu internațional industrial format din 366 de companii, agenții guvernamentale și universități care participă la un proces consensual de dezvoltare a unor interfețe specificate, disponibile pentru public. Specificațiile OpenGIS sprijină dezvoltarea de soluții interoperabile care "geo-faciliteaza" serviciile Web, wireless și cele bazate pe locație în general, precum și principalele tehnologii informatice. Specificațiile permit dezvoltatorilor de tehnologie să facă servicii și informații spațiale complexe accesibile și utilizabile de către o gamă largă de aplicații.

GIS

Din engleză, Geographic Information System - sisteme informatice pentru administrarea informației geospațiale.

Hartă digitală

O reprezentare a unei arii geografice sau a unui fenomen care poate fi vizualizată sau analizată cu ajutorul unui computer digital.

Implementare

Procesul prin care o soluție informatică este introdusă în fluxul de lucru al beneficiarului, atât din punct de vedere software, cât și hardware.

INDS

Infrastructura Națională de Date Spațiale - o însumare de tehnologii, decizii politice, standarde și resurse umane necesare promovării accesului la datele spațiale ale instituțiilor publice și private și a publicului larg, cu ajutorul unei baze de date unice la nivel național în care vor fi integrate toate informațiile geospațiale legate de infrastructura României.

Integrabilitatea (soluției)

Gradul în care o soluție nou implementată se poate folosi de rezultatele obținute prin alte soluții deja implementate, atât în respectivul departament, cât și în alte departamente cu care colaborează.

Interoperabilitate

Capacitatea sistemelor sau a componentelor de a face schimb de date cu alte componente sau sisteme sau de a funcționa în mai multe medii. În domeniul geospațial, interoperabilitatea este necesară pentru ca un utilizator care folosește o aplicație de la un vendor să poată studia date compilate cu o aplicație geospațială provenită de la un vendor diferit.

Licență geospațială

Dreptul de utilizare a unei aplicații geospațiale acordat de compania dezvoltatoare. Licențele Intergraph pot fi temporare (cele de evaluare, acordate gratuit pentru utilizare timp de 30 de zile) sau definitive (acordate contra cost pe viață).

Modelare fiscală

Activitate de simulare a consecințelor introducerii unor principii noi de impozitare asupra populației prin utilizarea unui instrument informatic.

Ortofotoplan

O fotografie aeriană din care au fost înlăturate distorsiunile generate de înclinarea camerei și relieful de la sol. Un ortofotoplan are aceeași scară în orice punct și poate fi utilizat ca o hartă.

Rasterizare

Conversia punctelor, a liniilor și a poligoanelor în date numerice.

Servicii electronice

Constau în furnizarea și conceperea de site-uri informatice, mentenanța la distanță a programelor și echipamentelor, furnizarea de programe informatice și actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte și de informații și punerea la dispoziție a bazelor de date, precum și furnizarea de servicii de învățământ la distanță. Serviciile electronice geospațiale se bazează de obicei, pe furnizarea accesului sau utilizării de baze de date geospațiale.

Servicii web

Componente software accesibile prin rețeaua World Wide Web pentru utilizare în alte aplicații. Serviciile Web sunt construite conform unor standarde în industrie, cum sunt XML și SOAP și, în consecință nu depind de niciun sistem particular de operare sau limbaj de programare, accesul la acestea fiind permis printr-o gamă largă de aplicații.

Sisteme informatice integrate

Un nivel mare de interconexiune între două sau mai multe sisteme informatice prin care acestea au în comun aceeași schemă, ontologie, abordare semantică sau metoda care permite informației să treacă dintr-un sistem în altul fără să fie pe deplin procesată.

Soluție geospațială

Un sistem informatic care gestionează cantități mari de informație care au printre atribute și componenta locație.

Standardizare

Procesul de formulare, definire și implementare de standarde geospațiale.

Tehnologie geospațială

Un set de abordări tehnologice cum sunt GIS, fotogrammetrie și detectare la distanță pentru achiziția și manipularea datelor geografice.

Trama stradală

Cadru de lucru, un mecanism fundamental utilizat pentru a realiza aplicații și soluții geospațiale.

Vectorizare

Conversia datelor de tip raster (o sumă de valori numerice) în date de tip vector (o serie de puncte, linii și poligoane).