Transelectrica

Profil Client

Este operatorul de transport și de sistem din România, cu un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Administrează și operează sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică). Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național (SEN). De asemenea, reprezintă principala legătura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.