Poliţia Locală Sibiu

Profil Client

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii:

  •  ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  •  circulaţia pe drumurile publice;
  •  disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  •  protecţia mediului;
  •  activitatea comercială;
  •  evidenţa persoanelor;
  •  alte domenii stabilite prin lege.