Ministerul Afacerilor Interne

Profil Client

1. Stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private.

2. Organizează şi desfaşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale.

3. Organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii.

4. Asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legatură cu savârşirea unor fapte prevazute de legea penală.

5. Asigură respectarea regimului frontierei de stat a României.