Investește în Educație: Colaborare academică

Considerăm că viitorul comunităților de afaceri și cel al comunităților de cercetare și universitare sunt inevitabil împletite, iar lucrul cu tehnologiile avansate, încă de pe băncile facultății, te pregătesc de două ori mai bine pentru a face față provocărilor societății aflate într-o continuă schimbare.

De aceea, an de an, specialiștii Intergraph Computer Services (ICS) derulează activități didactice pentru studenții și masteranzii din cadrul centrelor universitare precum: Universitatea București  sau Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Studenții au ocazia să cunoască exemple de bune practici desprinse din împletirea experienței profesionale a experților ICS cu expertiza celor 20 de ani de activitate pe piața locală a organizației.

Implicarea ICS în programele academice și de cercetare are la bază schimbarea opticii în ceea ce privește pregătirea generațiilor de mâine, utilizând metode combinate de pregătire interactivă teoretică și practică aplicată.

Aurel BĂLOI (Director General), în calitate de expert, predă în prezent cursul „Analiza informațiilor”, Master Managementul Crizelor, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea București.

Maria VIȘAN (Director Executiv) împreună cu Margareta SIMA (Geospatial Product Manager) derulează activități de instruire în utilizarea GeoMedia, analizând exemple de utilizare a soluțiilor geospațiale în cadrul cursului „Metode de colectare a datelor de mediu”, Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, Facultatea de Geografie, Universitatea București.

Vlad LOGHIN (Presales Manager) împreună cu Margareta SIMA (Geospatial Product Manager) timp de trei ani au derulat activități de instruire în utilizarea GeoMedia Desktop în cadrul cursului „Proiectare GIS”, Master de Proiectare Urbană, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.