Institutul Naţional de Statistică

Profil Client

Statistica  oficială  în  România  se  desfășoară  prin  serviciile  de  statistică oficială  și  este   organizată  și  coordonată  de  Institutul  Național de Statistică, organ  de  specialitate  al  administrației  publice  centrale,  cu  personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat.

Activitatea Institutului Național de Statistică se orientează către următoarele obiective principale:

  • producerea informațiilor statistice operative necesare factorilor de decizie ai strategiei economico-sociale;
  • asimilarea indicatorilor statistici specifici economiei de piață și implementarea metodologiilor de cercetare și calcul în concordanță cu standardele și practica internațională;
  • dezvoltarea statisticii calitative, în completarea celei tradiționale;
  • extinderea și diversificarea mijloacelor de diseminare a datelor;
  • cooperarea cu alte institute naționale de statistică în vederea dezvoltării unui sistem statistic durabil, derularea de proiecte statistice în vederea asigurării comparabilității datelor statistice cu statisticile altor țări și alinierea la standardele UE.