Ingeea xPortal

Ingeea xPORTAL reprezintă platforma geospațială de gestiune a utilizatorilor și fluxurilor de lucru folosind capabilitățile WorkFlow Manager. Platforma dispune de următoarele funcționalități:

 • Controlul activitităților 

Extrage în orice moment din aplicație informații cu privire la statusul unei acțiuni;

 • Controlul erorilor

 Vezi toate informațiile despre erorile apărute în operare;

 • Controlulul informațiilor din hartă 

Creeză, editeză sau șterge obiecte din hartă de tip linie, punct sau arie.

 • Controlul interfețelor 

Interfețe în limba română care permit utilizarea de terminologii  specifice;

 • Controlul de ajutor contextual

Zone dedicate explicatiilor în cadrul fiecărei secțiuni și manuale de utilizare accesibile direct din interfața utilizator organizate pe roluri de utilizatori si fluxuri de lucru;

 • E-learning pentru utilizarea platofmei

Funcționalități de autoinstruire pentru utilizarea principalelor fluxuri de lucru;

 • Controlul utilizatorilor

Permite autentificarea conform LDAP sau utilizator intern al platformei cu posibilități de Integrare a mai multor LDAP-uri sau de folosire a utilizatorului intern al platformei în mediu LDAP; 

 • Controlul de notificare în timp real

Care permite transmiterea de mesaje predefinite, parametrizate  către utilizatori (sub o secundă);

 • Controlul de comunicare online

Permite comunicarea în timp real între utilizatori prin mesaje de tip text, pe tot parcursul sesiunilor de lucru independent de fluxurile de lucru în care utilizatorul este angajat cu optiuni de transmitere a mesajelor catre unul sau mai multi utilizatori

Beneficii 

Modelare rapidă a fluxurilor de lucru fără cunoştinţe de programare

 • Interfeţe uşor de utilizat şi funcţii pre-configurare permit modelarea rapidă şi ergonomică a fluxurilor de lucru din organizaţie, indiferent de complexitatea acestora;
 • Module funcţionale cu focus pe aspecte de organizare şi managemant (generare fluxuri de lucru, gestiune model de date etc.). 

 

Comunicare eficientă între utilizatori

 • Complementar aplicaţiilor cu focus pe harta inteligentă
 • Oferă funcţii suplimentare cum sunt notificările de tip geocast, multicast, unicast, precum şi funcţia de chat între utilizatori, direct din interfaţa de lucru

 

Reducerea costurilor de implementare

 • Aplicaţia este accesibilă unui număr nelimitat de utilizatori mobili, ceea ce reduce costurile de licenţiere
 • Ideală pentru organizaţiile cu fluxuri de lucru complexe şi nevoi standard legate de funcţionalităţile de tip hartă

Flexibilitate sporită în toate mediile de dezvoltare

 • Funcţiile preconfigurate permit construirea facilă de aplicaţii, indiferent de mediul de dezvoltare (web sau mobil);
 • Interfaţă adaptivă permite dezvoltarea unei singure variante a aplicaţiei indiferent de dispozitivele de vizualizare;
 • Structura deschisă permite dezvoltarea şi ataşarea unui număr nelimitat de aplicaţii ulterioare.

 

             

Unelte Sofisticate 

 • Ghidează utilizatorii prin executarea unor sarcini complexe, fără compromiterea acurateții și productivității.

 

Gestiunea eficientă a tuturor aplicaţiilor din organizaţie

 • Interfaţa xPortal oferă un tablou de bord unde utilizatorul poate vizualiza şi gestiona toate aplicaţiile la care are acces, grupate în module funcţionale;