Centrul Naţional de Cartografie

Profil Client

Centrul Naţional de Cartografie îşi desfăşoară activitatea pe baza planului anual de activitate aprobat de conducerea ANCPI, rezultat din strategia acesteia.

Atribuţii principale:

  • proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelelor geodezice naţionale;
  • realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital şi a modelului digital al terenului, pe baza datelor proprii și a celor realizate de alte instituţii abilitate și de persoanele juridice ale căror produse sunt recepționate;
  • actualizarea registrului electronic al limitelor unităților administrativ teritoriale la nivel național;
  • asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea și administrarea registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;
  • realizarea şi întreținerea bazei de date cartografice naţionale;
  • editarea de produse cartografice la diferite scări, derivate din baza de date cartografice naţionale ;
  • furnizarea permanentă de date geodezice și cartografice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spațiale din cadrul Directivei INSPIRE ș.a;