Aquaserv Tulcea

Profil Client

În județul Tulcea, managementul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la nivelul aglomerărilor Tulcea, Isaccea, Sulina și Măcin sunt asigurate de operatorul regional SC Aquaserv S.A. Tulcea. Obiectivul principal al companiei îl constituie furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de calitate, conform practicilor și politicilor Uniunii Europene.