Parteneriate strategice

În decembrie 2007, s-a semnat la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, protocolul de realizare a parteneriatului strategic intitulat „Parteneriat pentru maparea criminalității" între Poliția Română și Intergraph Computer Services. Documentul atestă și întărește relația de colaborare dintre cele două instituții.

Scopul colaborării este creșterea capacității instituționale a Poliției Române de a lupta împotriva criminalității prin introducerea conceptelor geospațiale în activitatea de organizare și analiză a informațiilor specifice și se va realiza în următoarele domenii:

  1. Educarea specialiștilor IGPR în domeniul gestiunii și procesării informației geospațiale
  2. Elaborarea conceptelor pentru fundamentarea integrării componentei geospațiale a informației în fluxurile informaționale ale IGPR
  3. Realizarea de proiecte pilot pentru testarea beneficiilor utilizării și evaluarea impactului instituțional ca efect al integrării componenței geospațiale a informației în fluxurile informaționale ale IGPR

Relația de colaborare dintre Poliția Română și compania Intergraph Computer Services este deja rodată prin proiectele pilot realizate împreună și cunoscute sub numele de „Litoral 2006" și „Litoral 2007", proiecte de implementare a unor sisteme informatizate de mapare a criminalității în România.

Impactul acestor proiecte în cadrul eforturilor de eficientizare prin informatizare geospațială a activității Poliției Române a fost suficient de mare pentru ca inițiativele să fie menționate inclusiv în raportul de țară despre evoluțiile înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană în perioada 15.07.2006 - 31.08.2006. Extras din raportul publicat de Guvernul României în august 2006: „În cadrul proiectului pilot IGPR-INTERGRAPH - Maparea Criminalității, s-a realizat designul băncii de date cu toate datele statistice existente la nivelul Poliției Române. De asemenea, s-a realizat draftul metodologiei pentru realizarea analizelor strategice, precum și a anexelor cu modelele documentelor componente ale acesteia. Se continuă implementarea și colectarea în sistem centralizat a fișelor raport intervenție din cadrul proiectului „Concepția de acțiune Litoral 2006". S-a lucrat la modulul de raportare și s-a făcut design-ul analizei, în prezent asigurându-se furnizarea acestora către IPJ Constanța prin postarea pe Intrapol.”

Ca și în cazul altor instituții a căror activitate are un impact mare la nivel național asupra evoluției multor sectoare ale României, unul dintre obiectivele principale urmărite de programele pilot de informatizare geospațială a fost standardizarea. Dincolo de dezvoltarea oricărui sistem informatic, s-a urmărit crearea unui cadru de lucru unitar prin conturarea unor concepte și metodologii de abordare a managementului informației comune pentru unitățile de poliție din toată țara.

Marcel Foca, Directorul General al companiei Intergraph Computer Services a afirmat cu această ocazie: „Viziunea pe care o împărtășim alături de specialiștii IGPR este posibilitatea corelării oricăror evenimente, chiar dacă acestea s-au petrecut în colțuri diferite ale teritoriului gestionat, prin detectarea elementelor de similitudine între acestea. Această viziune presupune corelarea facilă a evenimentelor locale cu cele naționale și gestiunea unitară și centralizată a evenimentelor. Toate acestea sunt elemente de baza ale eficienței operaționale și au impact direct asupra calității vieții în comunitatea din care facem parte."

Inspectorul General al Poliției Române, chestor de poliție, dr. Gheorge Popa, a declarat, cu ocazia semnării protocolului: „Serviciile și soluțiile informatice permit integrarea datelor geografice în fluxul informațional cotidian cu scopul de a eficientiza activitățile de lucru și de a valorifica sursele izolate de date. Soluțiile informatice evidențiază amplasarea exactă a resurselor și a beneficiarilor, precum și a legăturilor dintre acestea, rezultatul fiind integrarea informațiilor din întreaga instituție într-un sistem complet, adaptat fiecărei problematici în parte."

Toate știrile

Știri și articole

Intergraph Computer Services un nou parteneriate cu Capella Space, o companie de servicii de informații care furnizează date SAR de înaltă rezoluție

Intergraph Computer Services un nou parteneriate cu Capella Space, o companie de servicii de informații care furnizează date SAR de înaltă rezoluție

Intergraph Computer Services a încheiat un parteneriat cu Capella Space pentru a distribui pe piața din România un nou tip de imagini s

M.App Enterprise 2021: capabilități de vizualizare 3D pentru soluțiile de tip browser și personalizarea mai ușoară a aplicațiilor

M.App Enterprise 2021: capabilități de vizualizare 3D pentru soluțiile de tip browser și personalizarea mai ușoară a aplicațiilor

Hexagon Geospatial anunță lansarea M.App Enterprise 2021 cu o actualizare semnificativă a platformei sale și anume integrarea completă și fără probleme cu LuciadRIA. Prin această integrare utilizatori