Bancă de Date Urbane

Beneficiar: Primăria Municipiului București

Domenii: Bănci de date geospațiale

Banca de Date Urbane (BDU) este componenta geospațială a unui sistem informatic integrat la nivelul întregii instituții, implementat de Municipalitatea București în 2003-2004, numit SIIMAPMB. La finalul implementării, BDU a depășit cu mult, prin arie de acoperire și complexitate, cerințele inițiale. Astfel, prin intermediul aplicațiilor specializate, sute de utilizatori accesează sau gestionează informația geospațială în cadrul a peste 200 de fluxuri de lucru distincte. Începând cu înregistrarea proprietăților, trecând prin planificarea urbană, emiterea de autorizații, coordonarea lucrărilor la rețelele edilitare, pregătirea pentru situații de urgență,   supervizarea utilităților publice, transporturi și terminând cu inspecții de teren sau protecția mediului, toate informațiile legate de desfășurarea acestor activități au fost integrate prin intermediul BDU. Soluția geospațială administrează informația geospațială din 53 de departamente în care funcționează mai mult de 200 de procese cu 389 de straturi de informație și mai mult de 4000 de caracteristici distincte. Datele și funcțiile sistemului au fost armonios integrate cu cele ale unor sisteme de tip ERP, CRM, DM și altele.

Resurse